transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Modelling background and meaning as use

Författare och institution:
Staffan Larsson (Institutionen för lingvistik)
Publicerad i:
Leverhulme Dialogue Workshop Edinburgh, August 14, 2005, Edinburgh, UK,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi
Nyckelord:
dialogsystem, språkteknologi, dialog, samtal, pragmatik, semantik
Postens nummer:
115804
Posten skapad:
2010-02-26 16:50
Posten ändrad:
2010-02-27 11:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007