transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Accommodation, feedback, and semantic plasticity

Författare och institution:
Staffan Larsson (Institutionen för lingvistik)
Publicerad i:
Bielefeld Dialogue Colloquium November 18, 2005, Bielefeld University, Bielefeld, Germany,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Nyckelord:
dialogsystem, språkteknologi, dialog, samtal, pragmatik, semantik
Ytterligare information:
Invited talk.
Postens nummer:
115798
Posten skapad:
2010-02-26 16:47
Posten ändrad:
2010-02-27 11:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007