transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Språk och kod

Författare och institution:
Staffan Larsson (Institutionen för lingvistik)
Publicerad i:
Seminarieserien Tes-Antites-Protes, 2006-11-03, Göteborgs universitet,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
Nyckelord:
dialogsystem, språförändring, människa-datorkommunikation, kreolspråk, cybernetik
Postens nummer:
115775
Posten skapad:
2010-02-26 16:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007