transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The TrindiKit XML logging format

Författare och institution:
Staffan Larsson (Institutionen för lingvistik); David Hjelm (Institutionen för lingvistik)
Publicerad i:
Standards Workshop, Dec 12, 2005, Edinburgh, UK,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
Nyckelord:
dialogsystem, språkteknologi
Postens nummer:
115765
Posten skapad:
2010-02-26 16:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007