transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Dissipation av turbulens - beräkningar utifrån mätningar i Gullmarn 2001

Författare och institution:
Torsten Hanson (Institutionen för geovetenskaper)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Earth Sciences Centre, Göteborg University. B, ISSN 1400-3821
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Postens nummer:
115747
Posten skapad:
2010-02-26 16:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007