transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Smitto(nto)logi: Om panspektrocismens politik och estetik.

Författare och institution:
Christopher Kullenberg (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori); Karl Palmås (Gothenburg Research Institute (GRI))
Publicerad i:
Glänta, 08 ( 4 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA
Postens nummer:
115727
Posten skapad:
2010-02-26 15:57
Posten ändrad:
2016-03-22 09:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007