transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The More Things Change, the More They Stay the Same: The Swedish Local Government Elite 1985-2005

Författare och institution:
Stefan Szücs (Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS) & Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
XVI Nordiska kommunkonferensen, 23-25 november 2007, Göteborg,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
Postens nummer:
115719
Posten skapad:
2010-02-26 15:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007