transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Global patterns in clay mineral distribution during the initial Eocene thermal maximum - the significance of kaolinite as climate indicator

Författare och institution:
Anders Cronholm (Institutionen för geovetenskaper)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Earth Sciences Centre, Göteborg University. B, ISSN 1400-3821
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Postens nummer:
115648
Posten skapad:
2010-02-26 15:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007