transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Folkskollärarnas professionella projekt - koalitioner och kollisioner

Författare och institution:
Sofia Persson (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Konferensbidrag Pedagogikhistorisk forskning: kultur, makt och utbildning, Lärarhögskolan, Stockholm 28-29 september 2006,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Arbetslivsstudier
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
Folkskollärare, professionssociologi, utbildningshistoria, arbetsvillkor
Postens nummer:
115642
Posten skapad:
2010-02-26 15:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007