transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Do polar microalgae get sunburned?

Författare och institution:
Angela Wulff (Institutionen för marin ekologi); Mats Kuylenstierna (Institutionen för marin ekologi); Anna Engelsen (Institutionen för marin ekologi)
ISBN:
91-973879-2-4
Antal sidor:
4
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Svenska Polarforskningssekretariatet
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
Nyckelord:
Arctic, phytoplankton, UV radiation, mycosporine-like amino acids, primary productivity, species composition
Postens nummer:
115553
Posten skapad:
2010-02-26 13:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007