transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Three-dimensional depositional geometry of a tidally influenced delta plain in the Devonian Baltic basin, nothern Latvia

Författare och institution:
Nina Svärd (Institutionen för geovetenskaper)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Earth Sciences Centre, Göteborg University. A, ISSN 1400-3813
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Postens nummer:
115540
Posten skapad:
2010-02-26 13:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007