transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

MedEval - Six Test Collections in One

Författare och institution:
Karin Friberg Heppin (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
NEALT Proceedings Series. Proceedings of the 17th Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA. May 14-16, 2009. Odense, Denmark , 4 s. 223-226
ISSN:
1736-6305
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
Nyckelord:
test collection, information retrieval, swedish, user groups
Postens nummer:
115525
Posten skapad:
2010-02-26 13:23
Posten ändrad:
2010-06-11 14:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007