transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Instantaneous Deprotection of Tosylamides and Esters with SmI2/Amine/Water

Författare och institution:
Tobias Ankner (Institutionen för kemi); Göran Hilmersson (Institutionen för kemi)
Publicerad i:
Organic Letters , 11 s. 503-506
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
NATURVETENSKAP ->
Kemi ->
Organisk kemi ->
Organisk syntes
Nyckelord:
SmI2
Postens nummer:
115507
Posten skapad:
2010-02-26 13:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007