transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Eumida sanguinea - en taxonoms mardröm

Författare och institution:
Arne Nygren (Zoologiska institutionen); Fredrik Pleijel (Institutionen för marin ekologi)
Publicerad i:
Poster, systematikdagarna i Stockholm 2009,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biologisk systematik
Postens nummer:
115480
Posten skapad:
2010-02-26 12:51
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007