transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hybridisering i prolifera-komplexet (Polychaeta, Syllidae).

Författare och institution:
Elisabeth Odelgård (Zoologiska institutionen); Arne Nygren (Zoologiska institutionen)
Publicerad i:
Poster Systematikdagarna, Lund 1007,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biologisk systematik
Postens nummer:
115473
Posten skapad:
2010-02-26 12:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007