transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Short-term UV effects on the photosynthesis of Antarctic benthic diatoms.

Författare och institution:
Angela Wulff (Institutionen för marin ekologi); K. Zacher (-)
Antal sidor:
7
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Berichte Polarforschung und Meeresforschung
Förlagsort:
Bremerhaven
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
Nyckelord:
UV-radiation, Antarctica, benthic, diatoms, photosynthesis
Ytterligare information:
In The Potter Cove coastal ecosystem, Antarctica; Synopsis of research performed 1999-2006 at the Dallmann-Laboratory and Jubany Station, King-George Island.
Postens nummer:
115457
Posten skapad:
2010-02-26 12:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007