transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Climate and human impacts on wheat production and land use in the loess plateau region, China

Författare och institution:
Elisabeth Simelton (Institutionen för geovetenskaper)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Earth Sciences Centre, Göteborg University. A, ISSN 1400-3813
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Postens nummer:
115450
Posten skapad:
2010-02-26 12:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007