transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

En nombre de una dudosa ciencia: Raza y etnia en la investigación médica

The concepts of Race and Ethnicity in Modern Biomedical Research

Författare och institution:
Nora Machado Des Johansson (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Sociologia, 58 ( Set ) s. 23-46
ISSN:
0873-6529
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
spanska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Nyckelord:
Race Ethnicity
Postens nummer:
115410
Posten skapad:
2010-02-26 11:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007