transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

If a Machine Could Talk

Författare och institution:
Staffan Larsson (Institutionen för lingvistik)
Publicerad i:
The Virtual 2007 - Interaction. Södertörn University College 20-22/9 2007. ,
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Tvåspråkighet
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Teoretisk filosofi
Nyckelord:
dialogsystem, språförändring, människa-datorkommunikation, kreolspråk, cybernetik
Ytterligare information:
http://m3.sh.se/index.php?id_page=34
Postens nummer:
115395
Posten skapad:
2010-02-26 11:37
Posten ändrad:
2011-07-01 14:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007