transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Quantification of glucocorticoid receptors cDNA through real time PCR in Dicentrarchus labrax following a stress simulating experiment

Författare och institution:
Livi, S (-); C. Di Mario (-); Cardazzo, B (-); Mininni, A (-); Lemarié, G (-); Henrik Sundh (Zoologiska institutionen, zoofysiologi); Kristina Sundell (Zoologiska institutionen, zoofysiologi); Patarnello, T (-); G. Marino (-)
Publicerad i:
European Society for Comparative Biochemistry and Physiology,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Postens nummer:
115382
Posten skapad:
2010-02-26 11:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007