transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Quantitative extensions of pluricanonical forms and closed positive currents

Författare och institution:
Bo Berndtsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); Mihai Paun (-)
Publicerad i:
NAGOYA MATHEMATICAL JOURNAL, 205 s. 25-65
ISSN:
0027-7630
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
We establish here several "invariance of plurigenera type" theorems for twisted pluricanonical forms and metrics of adjoint R-bundles.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Ytterligare information:
Accession Number: WOS:000301994600002
Postens nummer:
115363
Posten skapad:
2010-02-26 11:13
Posten ändrad:
2016-09-14 16:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007