transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Strict and non strict positivity of direct image bundles

Författare och institution:
Bo Berndtsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
arXiv:1002.4797, s. 15
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Postens nummer:
115359
Posten skapad:
2010-02-26 11:10
Posten ändrad:
2016-09-14 16:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007