transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A vegetable oil feeding history affects digestibility and intestinal fatty acid uptake in juvenile rainbow trout Oncorhynchus mykiss

Författare och institution:
I Geurden (-); Fredrik Jutfelt (Zoologiska institutionen, zoofysiologi); R.E. Olsen (-); Kristina Sundell (Zoologiska institutionen, zoofysiologi)
Publicerad i:
Comp Biochem Physiol A Mol Integr Physiol , 152 s. 552-559
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi ->
Cell- och molekylärbiologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Zoologi ->
Zoofysiologi
Postens nummer:
115345
Posten skapad:
2010-02-26 10:58
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007