transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Water exchange and circulation in selected Kenyan Creeks

Författare och institution:
Michael Mutua Nguli (Institutionen för geovetenskaper)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Earth Sciences Centre, Göteborg University. C, ISSN 1400-383X
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Postens nummer:
115340
Posten skapad:
2010-02-26 10:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007