transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

That is sin, don't you think? Religious Discourses in a Swedsih School setting.

Författare och institution:
Kerstin von Brömssen (Institutionen för religionsvetenskap, teologi och klassiska språk, religionsvetenskap och teologi)
Publicerad i:
The European Conference on Educational Research/ ECER. Gothenburg, Sweden. Sept. 2008.,
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap ->
Religionssociologi
Postens nummer:
115301
Posten skapad:
2010-02-26 09:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007