transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Främjar EU demokrati i Jordanien?

Författare och institution:
Ann-Kristin Jonasson (Centrum för Europaforskning (CERGU))
Publicerad i:
Babylon. Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier , 7 ( 1 ) s. 76-89
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
115237
Posten skapad:
2010-02-26 08:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007