transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Artificiell intelligens i kombination med naturlig: Varför ser man så få medicinska beslutsstödssystem i den kliniska vardagen?

Artificial and natural intelligences combined

Författare och institution:
Helge Malmgren (Filosofiska institutionen)
Publicerad i:
Vitalis 2004, Göteborg, 31/3–2/4 2004,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Titeln, Artificiell intelligens i samarbete med naturlig, syftar framförallt på att det som vi kallar artificiell intelligens, eller AI, alltid måste vara underställd mänsklig kontroll. Artificiell intelligens i medicin är således, och kommer alltid att vara, ett komplement till klinisk kunskap och kliniskt omdöme. Det är inte datorn som ska besluta åt oss, men vi kan använda oss av datorer och datorprogram som understöd för våra beslut. Det är därför som vi inte beskriver medicinska AI-metoder som beslutssystem, utan som beslutsstödssystem. Underrubriken till föredraget är som synes, Varför ser man så få medicinska beslutsstödssystem i den kliniska vardagen? Det är nämligen ett faktum att av alla de lovande teoretiska resultat som uppnåtts av beslutsstödsforskare blir bara en mycket liten procent någonsin omsatt i praktiskt fungerande kliniska rutiner. Givetvis är det viktigt att försöka analysera varför det är så, och det försöker jag göra i slutet av föredraget.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Sannolikhetsteori och statistik ->
Matematisk statistik
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Teoretisk filosofi
Nyckelord:
Medicin, artificiell intelligens, beslutsstöd
Ytterligare information:
Inbjudet föredrag. Invited lecture at Vitalis 2004, Gothenburg March 31–April 2, 2004
Postens nummer:
115215
Posten skapad:
2010-02-26 00:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007