transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vattenförsörjningsintresset i fysisk planering

Författare och institution:
Lars Karlsson (Förvaltningshögskolan)
Antal sidor:
24
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Svensk Vatten Utveckling
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Today the water supply interest often is in conflict with other social interests. The report analyses how the water supply interest is maintained in goal conflicts with regard to physical planning. The result shows that it is important to shape the water interest in wider terms than a narrow sector's interest.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Nyckelord:
vattenförsörjning, intresse, konflkt, fysisk planering
Postens nummer:
115176
Posten skapad:
2010-02-25 18:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007