transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The DICO project: in-vehicle dialogue management

Författare och institution:
Staffan Larsson (Institutionen för lingvistik)
Publicerad i:
Seminar at Xerox PARC, Palo Alto, USA, May 22 2008,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
Nyckelord:
dialogsystem, språkteknologi, dialog, samtal, pragmatik, semantik
Postens nummer:
115154
Posten skapad:
2010-02-25 17:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007