transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Wittgensteins språkspel

Författare och institution:
Staffan Larsson (Institutionen för lingvistik)
Publicerad i:
Vetenskapsfestivalen, Göteborg, 18/4 2008,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Teoretisk filosofi
Nyckelord:
dialog, samtal, pragmatik, semantik
Postens nummer:
115147
Posten skapad:
2010-02-25 17:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007