transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The prospective pioglitazone clinical trial in macrovascular events (PROactive)

Författare och institution:
B. Charbonnel (-); E. Erdmann (-); Ulf Smith (Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för internmedicin)
Publicerad i:
Diabetes Care, 27 ( 7 ) s. 1647-1653
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
115134
Posten skapad:
2010-02-25 16:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007