transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The DICO Project

Författare och institution:
Staffan Larsson (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Dialogverkstad, KTH, 24:e juni, 2009,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
Nyckelord:
dialogsystem, språkteknologi, dialog, samtal, pragmatik, semantik
Postens nummer:
115122
Posten skapad:
2010-02-25 17:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007