transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Issue-based grounding in an Information State-based dialogue system

Författare och institution:
Staffan Larsson (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Seminar on Common Ground and Grounding, Bielefeld University, May 15 2009.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Nyckelord:
dialogsystem, språkteknologi, dialog, samtal, pragmatik, semantik
Ytterligare information:
Invited talk.
Postens nummer:
115119
Posten skapad:
2010-02-25 16:47
Posten ändrad:
2010-02-26 20:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007