transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Continuum Percolation at and above the Uniqueness Threshold on Homogeneous Spaces

Författare och institution:
Johan Tykesson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Journal of Theoretical Probability, 22 ( 2 ) s. 402-417
ISSN:
0894-9840
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We consider the Poisson Boolean model of continuum percolation on a homogeneous space M. Let lambda be the intensity of the underlying Poisson process. Let lambda (u) be the infimum of the set of intensities that a.s. produce a unique unbounded component. First we show that if lambda >lambda (u) , then there is a.s. a unique unbounded component at lambda. Then we let M=H(2)xR and show that at lambda (u) there is a.s. not a unique unbounded component. These results are continuum analogs of theorems by Haggstrom, Peres and Schonmann.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Sannolikhetsteori och statistik ->
Matematisk statistik
Nyckelord:
Continuum percolation, Poisson Boolean model, Uniqueness in, percolation, Mass transport, Homogeneous spaces, infinite clusters, graphs
Postens nummer:
115113
Posten skapad:
2010-02-25 16:43
Posten ändrad:
2016-06-30 08:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007