transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Endpoint estimates for first-order Riesz transforms associated to the Ornstein--Uhlenbeck operator

Författare och institution:
Giancarlo Mauceri (-); Stefano Meda (-); Peter Sjögren (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Revista Matemática Iberoamericana , 28 ( 1 ) s. 77-91
ISSN:
0213-2230
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
In the setting of Euclidean space with the Gaussian measure γ , we consider all first-order Riesz transforms associated to the infinitesimal generator of the Ornstein–Uhlenbeck semigroup. These operators are known to be bounded on L p (γ) , for 1
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Matematisk analys
Nyckelord:
Operator; Riesz transforms; Hardy spaces; BMO; Gaussian measure
Ytterligare information:
arXiv:1002.1240 (preprint)
Postens nummer:
115109
Posten skapad:
2010-02-25 16:41
Posten ändrad:
2015-01-29 17:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007