transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Multimodal Menu-based Dialogue in Dico II

Författare och institution:
Staffan Larsson (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori); Jessica Villing (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Jens Edlund, Joakim Gustafson, Anna Hjalmarsson and Gabriel Skantze: Proceedings of DiaHolmia, 2009 Workshop on the Semantics and Pragmatics of Dialogue,
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Nyckelord:
dialogsystem, språkteknologi
Postens nummer:
115104
Posten skapad:
2010-02-25 16:36
Posten ändrad:
2010-02-25 16:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007