transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Photo Induced Effects in Nematic Liquid Crystals

Författare och institution:
Gurumurthy Hegde (Institutionen för fysik (GU)); Geetha Nair (-); Krishnaprasad S (-); Sandhya K L (-); Shankar Rao D (-); Chethan Lobo (-); Yelamaggad C (-)
Publicerad i:
Phase Transitions, 78 ( 6 ) s. 443
ISSN:
ISSN 1029-0338
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Temperature, concentration of the solvent and pressure are the parameters that are well known to bring about phase transitions in liquid-crystalline systems. In recent years a new parameter has been added to this list: light. The principle behind these photoinduced transitions is the light-driven shape transformation of certain photoactive materials like, e.g., azobenzene. In this article, we present results of various aspects of our recent investigations on such photoinduced transitions in the nematic phase and highlight the feature that light is a new tool to study phase transitions and the associated critical phenomena
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Den kondenserade materiens fysik ->
Kritiska fenomen (fasövergångar)
Nyckelord:
Nematic liquid crystal; Photoinduced transitions; Opto-dielectric effect;
Postens nummer:
115098
Posten skapad:
2010-02-25 16:31
Posten ändrad:
2010-02-26 10:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007