transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Residue currents constructed from resolutions of monomial ideals

Författare och institution:
Elizabeth Wulcan (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Mathematische Zeitschrift, 262 ( 2 ) s. 235-253
ISSN:
0025-5874
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Given a free resolution of an ideal J of holomorphic functions, one can construct a vector-valued residue current R, whose annihilator is precisely J. In this paper we compute R in case J is a monomial ideal and the resolution is a cellular resolution in the sense of Bayer and Sturmfels. A description of R is given in terms of the underlying polyhedral cell complex and it is related to irreducible decompositions of J.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Nyckelord:
holomorphic-functions
Postens nummer:
115096
Posten skapad:
2010-02-25 16:27
Posten ändrad:
2016-04-28 09:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007