transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Measurements and Modeling of the Air-Sea Exchange of Mercury

Författare och institution:
Robert Mason (-); Maria Andersson (Institutionen för kemi); Anne Soerensen (-); Elsie Sunderland (-)
Publicerad i:
AGU,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Miljövetenskap ->
Miljökemi ->
Tungmetaller och övriga metaller
Postens nummer:
115085
Posten skapad:
2010-02-25 16:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007