transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Medborgarens rättigheter i kommunal självstyrelse

Författare och institution:
Urban Strandberg (Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS))
Publicerad i:
Likhet eller likvärdighet? Några principfrågor om svensk samhällsorganisation, s. 19-28
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Region Skåne och Västra Götalandsregionen
Förlagsort:
Vänersborg
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
Postens nummer:
115035
Posten skapad:
2010-02-25 15:15
Posten ändrad:
2011-01-20 10:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007