transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Frivillige i kommunal tenesteproduksjon. Nye utfordringer for den skandinaviske demokratimodellen og velferdsstaten

Författare och institution:
Urban Strandberg (Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS)); Per Selle (-)
Publicerad i:
Ord & Bild, ( 3 ) s. 96-103
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
norska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Postens nummer:
115002
Posten skapad:
2010-02-25 14:25
Posten ändrad:
2011-01-20 10:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007