transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A regularisation of the Coleff-Herrera residue current

Författare och institution:
Håkan Samuelsson (Institutionen för matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Comptes rendus. Mathematique, 339 ( 4 ) s. 245-250
ISSN:
1631-073X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We prove that if a holomorphic mapping from some complex manifold to ℂ2 defines a complete intersection then the corresponding Coleff-Herrera residue current can be smoothly regularised by a (0, 2)-form depending on two parameters.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Postens nummer:
114965
Posten skapad:
2010-02-25 13:52
Posten ändrad:
2016-06-10 08:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007