transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Primary production in the Gullmar Fjord.

Författare och institution:
Odd Lindahl (Institutionen för marin ekologi)
Publicerad i:
Swedish National Report on Eutrophication Status in the Kattegat and the Skagerrak. OSPAR Assessment 2007, s. 41-43
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Postens nummer:
114934
Posten skapad:
2010-02-25 13:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007