transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Separation of Powers and Red Tape

Författare och institution:
Victor Lapuente (Statsvetenskapliga institutionen); Colin Provost (-)
Publicerad i:
European Consortium for Political Research (ECPR) General Conference, Postdam, September 2009,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
114930
Posten skapad:
2010-02-25 13:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007