transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Engagement in occupations of everyday life among women of working age. Indicators of health and stress

Författare och institution:
Carita Håkansson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för arbetsterapi, audiologi och fysioterapi)
ISBN:
91-628-6736-9
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Datum för examination:
2006-03-02
Lokal:
Arvid Carlsson
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
women of working age, long-term sick leave, stress-related disorders, role values, manageability, personally meaningful occupations, occupational balance, occupational self-image, sense of coherence, health and stress experiences
Postens nummer:
114898
Posten skapad:
2010-02-25 12:27
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007