transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. Textbidrag: Viktutvecklingen bland barn och unga. Sidor 211-12. Folkhälsorapport 2009

Författare och institution:
Margareta Norberg (-); Maria Danielsson (-); Agneta Sjöberg (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa)
ISBN:
978-91-978065-8-9
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Socialstyrelsen
Förlagsort:
Västerås
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi ->
Folkhälsomedicinska forskningsområden
Postens nummer:
114865
Posten skapad:
2010-02-25 11:22
Posten ändrad:
2013-02-08 08:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007