transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Health discourses in Swedish television food advertising to children

Författare och institution:
Hillevi Prell (Institutionen för mat, hälsa och miljö); Christina Berg (Institutionen för mat, hälsa och miljö); Lauren Lissner (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Eva Palmblad (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
17th European Congress on Obesity (ECO2009), Amsterdam, the Netherlands, May 6-9,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi ->
Folkhälsomedicinska forskningsområden
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske ->
Livsmedelsvetenskap ->
Hushålls- och kostvetenskap
Postens nummer:
114818
Posten skapad:
2010-02-25 09:44
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007