transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The BEAUTIFUL study: andomized trial of ivabradine in patients with stable coronary artery disease and left ventricular systolic dysfunction - baseline characteristics of the study population

Författare och institution:
R Ferrari (-); I Ford (-); K Fox (-); PG Steg (-); M Tendera (-); Mikael Dellborg (Institutionen för medicin, avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin)
Publicerad i:
Cardiology, 110 s. 271-82
ISSN:
0008-6312
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Ytterligare information:
För Beautiful Study Group
Postens nummer:
114816
Posten skapad:
2010-02-25 09:31
Posten ändrad:
2012-06-27 15:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007