transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

THE RELATIONSHIP BETWEEN INEQUALITY AND POLITICAL PARTICIPATION

Författare och institution:
Mikael J Persson (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
OXFORD POLITICS & IR GRADUATE RESEARCH WORKSHOP,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Postens nummer:
114797
Posten skapad:
2010-02-25 09:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007