transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Unbundling Secure Property Rights

Författare och institution:
Martin Sjöstedt (Statsvetenskapliga institutionen)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
QOG working paper series, ISSN 1653-8919
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
Postens nummer:
114795
Posten skapad:
2010-02-25 09:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007